Колледждің білім бағдарламасы

«Түркістан» көпсалалы жоғары медицина колледжінің білім беру бағдарламалары

bilim.beru12

 

«Мейіргер ісі» мамандығы бойынша орта білімнен кейінгі қолданбалы бакалавриат

Мамандық: Оқу мерзімдері: «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша Жоғары колледждерге түсетін тұлғалардың білім деңгейіне қойылатын талаптар:
030205 4

«Мейіргер ісі»

Біліктілігі «Қолданбалы бакалавр»

3 жыл 6 ай Жалпы орта білім немесе техникалық және кәсіби білім
030205 4

«Мейіргер ісі»

Біліктілігі «Қолданбалы бакалавр»

1 жыл 6 ай 030200 0 «Жалпы практикадағы мейіргер», «мамандандырылған мейіргер» біліктілігімен «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша техникалық және кәсіби білім немесе «Фельдшер» біліктілігімен 0301000 «Емдеу ісі», «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша маман сертификаты бар және  еңбек өтілі үш жылдан кем емес

«Емдеу ісі» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру

Білім беру базасына қабылдау: Біліктілік  атауы, коды: Біліктілік деңгейі бойынша білім  берудегі  оқыту  бағдарламасын меңгерудің  нормативті мерзімі:
Негізгі орта білім беру базасында 030101 3 –«Фельдшер» 3 жыл  10 ай
Жалпы орта білім беру базасында 030101 3 – «Фельдшер» 2 жыл  10 ай
Жалпы орта білім беру базасында 030102 3 –«Акушер» 2жыл  10 ай

«Мейіргер ісі» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру

Білім беру базасына қабылдау: Біліктілік  атауы, коды: Біліктілік деңгейі бойынша білім  берудегі  оқыту  бағдарламасын меңгерудің  нормативті мерзімі:
Негізгі орта білім беру базасында 030200 0- «Мейіргер ісі»

030203 3 -«Жалпы практикадағы  медбике»

3 жыл  10 ай
Жалпы орта білім беру базасында 030200 0- «Мейіргер ісі»

030203 3 –«Жалпы практикадағы  медбике»

2 жыл  10 ай

Біліктілікті арттыру (қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша)

Білім беру базасына қабылдау: Біліктілік атауы, коды: Біліктілік  деңгейі бойынша  білім берудегі оқыту бағдарламасын  меңгерудің  нормативті  мерзімі:
Мамандығы: 030100 0 – «Емдеу ісі»

Біліктілігі: 030101 3 – «Фельдшер»

Мамандығы: 030100 0 – «Емдеу ісі»

Біліктілігі: 030101 3 – «Фельдшер»

2 апта
Мамандығы: 030100 0 – «Емдеу ісі»

Біліктілігі: 030102 3 – «Акушер»

Мамандығы: 030100 0 – «Емдеу ісі»

Біліктілігі: 030102 3 – «Акушер»

2 апта
Мамандығы: 030200 0 – «Мейіргер ісі»

Біліктілігі: 030203 3 – «Жалпы тәжірибедегі мейіргер»

Мамандығы: 030200 0 – «Мейіргер ісі»

Біліктілігі: 030203 3 – «Жалпы тәжірибедегі мейіргер»

2 апта

Жазылу