Предстоящие Мероприятия

Загрузка Мероприятия

СОҢҒЫ ХАБАРЛАМА

14 Май
The Bad Secret of Theories in Nursing
  • 06:46
  • JohnMiller83
13 Май
The Supreme Strategy to Is Samedayessay Safe
  • 19:43
  • JohnMiller83
13 Май
The Discrete Structures Diaries
  • 18:51
  • JohnMiller83

ТКЖМК кредиттік-модулдік жүйемен оқытуды бастады

Түркістан көпсалалы медицина колледжінде 2009-2010 оқу жылынан бастап жалпы гуманитарлық, әлеуметтік – экономикалық және жалпы кәсіптік пәндер бойынша кредиттік-модульдік оқыту технологиясының элементтері қолдануды бастады. Колледж оқытушылары оқу-әдістемелік құжаттарды (силлабустар) әзірлеп, СӨЖ, ОБСӨЖ және бағалау тәсілдерін енгізуді қолға алды. Кредиттік-модульдік жүйемен оқытудың ерекшелігі — Студенттер элективті пәндер каталогі негізінде оқуға ұсынылған пәндерді өзі таңдайды.

Event Details

Share