Предстоящие Мероприятия

Загрузка Мероприятия

СОҢҒЫ ХАБАРЛАМА

14 Май
The Bad Secret of Theories in Nursing
  • 06:46
  • JohnMiller83
13 Май
The Supreme Strategy to Is Samedayessay Safe
  • 19:43
  • JohnMiller83
13 Май
The Discrete Structures Diaries
  • 18:51
  • JohnMiller83

Колледжімізге кредиттік оқыту жүйесі ене бастады

Студенттердің кәсіби деңгейін жақсарту және жеке шығармашылық қабілеттерінің жан-жақты дамуы мақсатында оқытудың кредиттік-модульдік жүйесін енгізу жайлы шешім қабылданып, колледждің оқу-әдістемелік орталығына жаңа нормативтік құжаттамалар дайындау тапсырылды

Event Details

Share