Предстоящие Мероприятия

Загрузка Мероприятия

СОҢҒЫ ХАБАРЛАМА

14 Май
The Bad Secret of Theories in Nursing
  • 06:46
  • JohnMiller83
13 Май
The Supreme Strategy to Is Samedayessay Safe
  • 19:43
  • JohnMiller83
13 Май
The Discrete Structures Diaries
  • 18:51
  • JohnMiller83

Электронды оқу базасы құрылды

“Түркістан” көпсалалы медицина колледж кітапханасында электронды оқыту базасы ашылды.
Студенттердің оқулық базасын тиімді пайдалану мақсатында әр курс, әр семестрде қолданылатын оқулықтар мен оқу құралдары толықтай CD – дискілерге көшірілген. Олардың саны студенттердің санынен екі есе көп болып жасалынды.

Event Details

Share